Verbinding

We geloven dat goede verbindingen tussen de zorgprofessionals van Pantein en verbinding met andere partners een verrijking is voor de zorg en daarmee bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van mensen in de regio.


Gezonde beleidskeuzen
We zijn daarom onderdeel van de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, onderwijsinstellingen, sportverengingen, ondernemers en zorg- & welzijnsorganisaties. We stimuleren initiatieven en slaan waar mogelijk de handen ineen. Door het maken van de ‘gezonde’ beleidskeuzen en gezamenlijke interventies is de kans op ziekte en uitval van jong en oud kleiner. Dat is in het belang van burgers, maar ook voor een sterke regio. Minder (chronische) ziekte, schooluitval en eenzaamheid, zorgt voor een beter perspectief voor mensen en bedrijven en voor minder kosten voor zorg en welzijn.


Sterk wijknetwerk
Als gevolg van het vernieuwde overheidsbeleid verschuift de zorg steeds meer naar de wijk en de thuissituatie. Dat sluit goed aan bij wat de meeste mensen ook graag zelf willen. Pantein biedt de zorg die nodig is het liefste thuis aan of zo dicht mogelijk bij huis. Een goed netwerk met partners in de wijk, met huisartsen, de thuiszorg, zorgcentra en het ziekenhuis is daarbij belangrijk. In deze onderlinge verbondenheid, die we verder gaan versterken, zorgen we voor dat mensen kunnen rekenen op een hoogwaardig zorgnetwerk in de buurt en een goede toegang tot zorg.


Regiosamenwerking
Daar waar de rol van het ziekenhuis belangrijk is, heeft Pantein de laatste jaren belangrijke verbindingen gelegd tussen de tweedelijnszorg en de derdelijnszorg. Zo is er een intensieve samenwerking ontstaan met Radboudumc en de Sint Maartenskliniek en wordt er ook samengewerkt in de IC regio met CWZ en Radboudumc. Pantein wil het regionetwerk de komende jaren verder versterken, juist door de curatieve zorg te verbinden aan de zorg bij inwoners thuis. Het uitgangspunt is dat zorg dichtbij huis gewaarborgd blijft en dat de beschikbare capaciteit en expertise zo goed mogelijk wordt ingezet.


We geloven in een brede kijk op gezondheid en de kracht van samenwerking. Samen met anderen bereiken we meer. Dit zorgt voor een sterkere regio en betere gezondheid van de inwoners in de regio.

Initiatieven die hierbij horen:

o    Positieve gezondheid: voor een juiste focus in de samenwerking met partners & voor een goede gezondheid van de eigen medewerkers.

o    Specialist Ouderengeneeskundige in de wijk: samenwerking met huisartsen, thuiszorg en GGZ.

o    Mooi Maasvallei: samenwerkingsinitiatief op het gebied van wonen, werken, welzijn, gezondheid met als doel een gezondere regio te realiseren.

o    Proeftuin Ruwaard: anders denken, anders werken van professionals in de wijk met de klant. Uitgaan van: ‘wat wil ik, wat kan ik, wat heb ik nodig…’

o    Uden Ontzorgt: samenwerking tussen ondernemers op het gebied van services om langer thuis wonen te ondersteunen.

o    BiblioPlus Madeleine: kruisbestuiving tussen zorg en cultuur om zo betrokkenheid van de buurt bij de mensen in het zorgcentrum te vergroten.

o    IC regio: samenwerken met ziekenhuizen Radboudumc en CWZ om kwalitatief hoogwaardige IC zorg en voldoende gekwalificeerd personeel te waarborgen.

o    Verloskundig Samenwerkings Verband: samenwerking tussen 1e en 2e lijns professionals om zo veilige zorg voor moeder en kind te waarborgen.

 

Lees meer