Vakmanschap

Werken aan gezondheid en goede zorg vraagt dat we onszelf blijven ontwikkelen. Het is belangrijk dat vakkennis op peil blijft, maar net zo belangrijk is dat professionals zich in hun rol blijven ontwikkelen en dat we het gedachtegoed van positieve gezondheid en de veranderende rol van klant en mantelzorger goed ondersteunen.

 

Zelfsturing van professionals
Binnen Pantein werken we vanuit het principe van zelfsturing. Zorgprofessionals hebben ruimte om de zorg samen met de klant goed te organiseren. Daarvoor is het belangrijk goed te luisteren naar de klant en goede informatie te geven. Samen kun je dan passende keuzen maken. Door te denken vanuit mogelijkheden van mensen kunnen we waarde toevoegen aan het leven van de klant. Als zorg thuis wordt verleend is het van belang dat zorgprofessionals betrokken zijn wat er gebeurt in de buurt en regio. Zij kunnen daardoor keuzen maken die goed aansluiten bij het dagelijks leven van mensen.


Coachend leiderschap
Pantein kiest er voor om professionals ruimte te geven. Om die reden is er een klein team van leidinggevenden binnen Pantein dat richting geeft en ondersteuning biedt aan teams. Leidinggevenden ondersteunen en stimuleren daarnaast de dialoog tussen de klant en de professionals zodat we iedere dag leren wat er beter kan en we blijven leren en ontwikkelen. Hierdoor ontstaan duurzame oplossingen waarbij de inwoners uit de regio het uitgangspunt zijn.


De Medische staf
De medische staf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische zorg bij Pantein. Zij bevorderen de kwaliteit van samenwerking tussen medisch specialisten en de samenwerking met patiënten als het gaat om gezamenlijke besluitvorming. Ook richten zij zich op de de samenwerking met huisartsen en de inzet van diagnostiek thuis.


De Cliëntenraad
De Cliëntenraad is een belangrijk gesprekspartner voor Pantein. De leden inspireren ons op het gebied van merkbare kwaliteit, delen kennis en ideeën en zijn een klankbord voor Pantein als het gaat om wat inwoners in de regio nodig hebben voor hun zorg en gezondheid.

De Ondernemingsraad
Daar waar de Cliëntenraad kijkt naar wat de klant nodig heeft, kijkt de ondernemingsraad naar wat medewerkers nodig hebben om hun rol als professional goed te vervullen in het licht van de dienstverlening die we aanbieden.


Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad
De VVar geeft invulling aan het beleid van de zorgontwikkeling voor Pantein, op basis van landelijke ontwikkelingen en gewenste vragen van inwoners in de regio op het gebied van zorgverlening. De VVar vertegenwoordigt de grootste beroepsgroep binnen Pantein.


Slimmer organiseren
Binnen Pantein hebben we een grote verscheidenheid aan talenten. Het is belangrijk dat we deze talenten zo goed mogelijk inzetten, rekening houdend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de actuele kaders in de zorg. Om die reden maken we nu soms andere keuzen dan we in het verleden deden. Zo kiezen we in de verpleeghuizen bijvoorbeeld voor een andere manier van kleinschalig koken en het wassen van kleding. Hierdoor houdt zorgpersoneel meer tijd over voor het vak en daarmee voor de zorg van bewoners. Dit is belangrijk met het oog op de zwaarte van het werk en de krappe arbeidsmarkt voor hoger opgeleid zorgpersoneel. Een ander voorbeeld van slimmer organiseren is de keus voor online leren. Het is belangrijk dat onze professionals hun vakkennis goed op peil houden. En gezien de schaarste aan hoger opgeleide zorgprofessionals is leren en ontwikkelen een belangrijk thema binnen Pantein. Pantein investeert daarom in het bijscholen en online ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Deze manier van leren biedt medewerkers flexibiliteit en geeft goed zicht op de professionele ontwikkelingen van onze professionals.

Kijken door de ogen van de klant
Pantein wil de zorg zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de klant. Dat kan alleen als we in staat zijn actief te luisteren naar de klant en te vragen wat de behoeften zijn. De komende tijd nemen diverse collega’s deel aan de participatiekliniek. Zij worden 24 uur opgenomen in een verpleeghuis en ondervinden hoe het is als je lichamelijke functies achteruit gaan. Door het opdoen van die ervaring, kunnen zorgprofessionals zich nog beter verplaatsen in ouderen en de dagelijkse zorg en ondersteuning daarop afstemmen.


Interne stages en detacheringen
Pantein onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door de brede expertise op het gebied van zorg en gezondheid. We willen dit binnen en buiten de organisatie nog beter onderling verbinden en benutten. Interne stages en detacheringen zullen om die reden nog vaker onderdeel uitmaken van ons beleid. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en teams. Tegelijk helpt het om flexibeler op behoeften van de klant in te spelen. Dit is belangrijk in een tijd waarin veel vernieuwingen en veranderingen plaatsvinden. We versterken zo het onderling leren ten behoeve van een goede dienstverlening aan de klant.

Lees meer