Vanuit kracht

Pantein wil waarde toevoegen aan het dagelijks leven van mensen. Door vanuit kracht en mogelijkheden te denken en te werken in plaats van beperkingen, kunnen we meer voor mensen betekenen. Dit is daarom een van de belangrijkste pijlers binnen ons werk.

 

Aansluiten bij het eigen leven van mensen
Pantein wil mensen in hun kracht versterken en de zorg zo inrichten dat deze zo goed mogelijk aansluit bij het dagelijks leven van mensen. Dat kan alleen als we nieuwsgierig zijn naar de mensen aan wie we zorg mogen verlenen, als we geïnteresseerd zijn in wat mensen bezighoudt en als we weten wat voor hen belangrijk is. Daar stemmen we onze zorg zo goed mogelijk op af.


Positieve gezondheid
Om mensen in hun kracht te versterken werken we vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dat betekent we denken vanuit mogelijkheden in plaats van wat iemand niet kan. Dat we oog hebben voor hoe het met iemand gaat in de brede zin van het woord. We richten ons niet alleen op de zorg maar we kijken ook of iemand zich kan redden in het dagelijks leven, hoe iemand in z’n vel zit, of er een goed sociaal netwerk is. Je gezond voelen is immers een samenspel van je lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, zelfredzaamheid, je sociale omgeving, de wijze waarop je je dag invult en ook of je van betekenis kunt zijn voor anderen. Om die reden omarmen we binnen Pantein het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (Institute for Positive Health, IPH).

Positieve Gezondheid

Mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers (partners, kinderen, familie en vrienden) en vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij ondersteunen en geven op verschillende manieren kleur aan het dagelijks leven van mensen. Dat is zeer waardevol. Pantein heeft oogt voor dit netwerk en werkt daar zoveel mogelijk mee samen.


Professionele en merkbare kwaliteit
Het is belangrijk dat we weten hoe klanten de kwaliteit van onze zorg ervaren. Als geen ander kent de zorg een breed scala aan wetgeving, richtlijnen en verantwoordingsinstrumenten. Deze waarborgen de professionele kwaliteit van de zorg. Dat is belangrijk en hoort bij ons werk. Toch waarborgt dit lang niet altijd de dienstverlening die de klant graag wil ontvangen. De klant vraagt meer van ons.

Die kwaliteit, die we ook wel de merkbare kwaliteit noemen, komt in de dialoog tussen klant en medewerker tot stand. Daarvoor is het nodig dat we als zorgprofessional goed luisteren en doorvragen wat iemand nodig heeft. Dat levert goede inzichten op wat mensen wel en niet waarderen in de zorg- en dienstverlening of in het contact. Aan de hand daarvan kunnen wij onze dienstverlening blijven afstemmen op wat klanten nodig hebben en wat belangrijk is voor hun welbevinden.


We versterken mensen in hun kracht. We kijken naar hun mogelijkheden in plaats van beperkingen. We laten mensen zelf keuzen maken. En hebben oog voor hoe mensen in het leven staan en wie voor hen belangrijk zijn. We proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Alles voor fijne dag.

 

Initiatieven die hierbij horen:

o    Positieve gezondheid van het IPH: als gedachtegoed voor de manier waarop we de klant in z’n totaliteit beschouwen.

o    Pilot Beter Dichtbij: communicatie-app die de drempel voor het stellen van vragen verlaagt en de betrokkenheid bij de eigen zorg en gezondheid stimuleert.

o    Zorgkaart Nederland: openbaar platform van de patiëntenfederatie waar mensen hun waardering voor de merkbare kwaliteit van Pantein kunnen achterlaten.

o   Caren: platform voor communicatie tussen cliënt, mantelzorger en zorgteam om zo het eigen netwerk te ondersteunen.

Lees meer