Op weg naar gezonder leven

In de zorg praten we veel over ziekte en zorg, terwijl de uitkomst van goede zorg gezondheid en vitaliteit is. Het is nodig om een omslag in ons denken te maken. Samen met andere partijen kunnen we als zorgorganisatie mensen nog beter ondersteunen en op weg naar een gezonder leven.


Omslag in denken en handelen
Als er niets verandert, blijft de vraag naar zorg de komende jaren verder stijgen. Nederland vergrijst, de technische mogelijkheden om mensen te behandelen nemen toe. Daarnaast leven mensen -jong en oud- tegenwoordig ongezonder, ze bewegen minder en ze krijgen vaker te maken met chronische ziekten.

In het huidige zorgstelsel draait het vooral om ziekte en zorg. Zorgorganisaties worden betaald voor ingrepen en zorgverlening, terwijl het gaat over het vitaal houden van mensen. Als we meer inzetten op gezond gedrag, kunnen we een belangrijke stap zetten in de vitaliteit en het welbevinden van mensen.

De rol van een zorgorganisatie in deze verandering is essentieel. Zorgverleners weten immers wat we kunnen doen om gezond te blijven. Hoe je moet bewegen, wat je kunt bereiken met voeding, welke risico’s je loopt bij bepaald gedrag. Veel informatie en kennis komt van zorgverleners, maar zij zijn niet alleen aan zet. Werken aan de best mogelijke gezondheid en tevens een betaalbare zorg vraagt lokaal om een stevig en goed samenspel tussen gemeenten, werkgevers, onderwijs/verenigingen, ondernemers en zorgverleners met daarbij de inwoner in het centrale middelpunt. Samen schep je het beste klimaat waardoor inwoners zo fit en vitaal mogelijk blijven.

Zo kan een gemeente bijdragen aan een gezonde leefomgeving (zoals het beperken van fijnstof) en voorzieningen die de bewoners gezond houden (wandel- en fietspaden). Werkgevers richten zich op gezond gedrag van hun medewerkers met als direct belang minder ziekteverzuim en mensen die beter in hun vel zitten. Zorg- en welzijnsorganisaties werken aan sterke en flexibele zorg- en welzijnsnetwerken dicht bij huis. Scholen en verenigingen kunnen gezond gedrag bij kinderen beïnvloeden. En inwoners zelf kunnen gezond leven en aangeven wat zij daar bij nodig hebben van alle verschillende spelers in de regio.


Jong geleerd, is oud gedaan….
Werken aan gezondheid begint al heel vroeg in iemands leven. Eigenlijk al voor de geboorte. Gezonde voeding in de zwangerschap is belangrijk. Jonge kinderen kun je leren om gezond te eten. Wanneer we ons pas bewust worden van kansen en risico’s van voeding als je chronisch ziek wordt, dan ben je min of meer te laat. Alleen door vroeg te beginnen, kun je gezonder oud worden en langer vitaal blijven.

De zorgorganisatie van de toekomst houdt zich dus veel nadrukkelijker bezig met gezond leven en gezond blijven. Overigens betekent dat uiteraard niet dat je ziekte altijd kunt voorkomen, maar voor bepaalde aandoeningen, ons welbevinden en welvaartsziekten geldt dat wel en daarvoor moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.


Dichtbij de mensen
De transitie van de focus op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag is veelomvattend. Mensen zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor (on)gezond gedrag, maar zorgprofessionals, verzekeraars, ondernemers en werkgevers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om kennis te vergroten, mensen te ondersteunen en te faciliteren. Pantein wil daarin samen met anderen een belangrijke rol spelen. We zullen nog meer dan nu het geval is samenwerking stimuleren: tussen bewoners, organisaties in de wijk, overheden, ondernemers en verzekeraars. Samenwerking op het niveau van buurten en wijken is cruciaal voor het sociaal en mentaal welbevinden, maar ook samenwerking met lokale partners op specifieke thema’s is van groot belang voor de fysieke gezondheid. Laat een arts of verpleegkundige op school vertellen over gezondheid en ziekte bij kinderen. En zorg dat de buurtsuper gezonde kant-en-klare traktaties en versgemaakte maaltijden standaard in het schap heeft liggen. Er gebeurt al veel en die kracht moeten we met z’n allen verder benutten, met kleinschalige initiatieven en veel zeggenschap voor mensen zelf.


De kracht van online connectie
Op het gebied van gezondheid speelt internet een steeds grotere rol. Mensen nemen zelf meer de regie en zijn via sociale netwerken 24 uur per dag met elkaar verbonden. Informatie is makkelijker voorhanden en ervaringen worden volop gedeeld. Mensen kiezen zelfbewuster en monitoren steeds vaker hun gezondheid.

Dit biedt kansen om het belang van gezondheid en preventie nog beter onder de aandacht brengen en mensen met elkaar in contact te brengen. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om chronische ziekten die door leefstijlaanpassingen (deels) voorkomen kunnen worden. Daar liggen veel kansen die een positieve impuls kunnen geven aan het dagelijks leven van mensen. Dat is maatschappelijk gezien van grote waarde.

Niet alleen de online connectie tussen mensen en zorgprofessionals is belangrijk. Ook de connectie tussen professionals onderling is belangrijk voor goede zorg en gezondheid. Goede zorg komt tot stand als deze onderling goed verbonden is. Dat geldt voor de combinatie van thuiszorg, ziekenhuiszorg en intramurale verzorging binnen Pantein, maar natuurlijk ook buiten onze organisatie rondom patiëntenpopulaties. Het is een meerwaarde  als kennis en informatie op een goede manier worden uitgewisseld en er intensief wordt samengewerkt.


Kijk op de toekomst
De bestaanswaarde van Pantein is het bieden van een krachtig en betrouwbaar gezondheidsnetwerk voor de mensen in de regio. Een netwerk waarin de mensen van de regio centraal staan. Waarin wij alles doen om mensen te ondersteunen om zo gezond en vitaal mogelijk te blijven. Een netwerk waarin we waarde toevoegen aan het leven van mensen. Waarin we ervoor zorgen dat mensen meedoen en onderdeel zijn van de gemeenschap.

Vitaal zijn en deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is niet alleen belangrijk voor hoe mensen zich voelen, maar is ook economisch van grote waarde. Ziek zijn zorgt immers voor hoge kosten en leidt tot ziekteverzuim bij werkgevers, voortijdig schooluitval van leerlingen, werkeloosheid en soms ook voor eenzaamheid en isolement. Maatschappelijke dilemma’s die we met z’n allen zoveel mogelijk willen voorkomen.

Wij kunnen hier als zorgorganisatie, in het samenspel met anderen, het verschil maken. We kunnen bijdragen aan een vitale bevolking en een bijdrage leveren aan een fijne dag van mensen. De inzet van Pantein voor de toekomst is om de zorg in samenwerking met anderen nog beter af te stemmen op maatschappelijke en individuele behoeften. Zorg die zo persoonlijk mogelijk is en goed voelt.

Lees meer