Meer mogelijk maken

‘Dichtbij huis de best mogelijke zorg bieden’, dat was de afgelopen vier jaar onze missie. De komende vier jaar, 2018-2022, gaan we een stap verder en richten we ons op de best mogelijke zorg voor gezondheid. Dit doen we omdat we geloven dat dit het beste aansluit bij wat mensen willen, namelijk zo gezond en zelfstandig mogelijk zijn. Bovendien is dit maatschappelijk gezien ook wenselijk en nodig vanuit het oogpunt van beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg. Vanuit dit gedachtegoed richten we onze organisatie en maken keuzen en verbinden we mensen en organisaties.

Krachtig en betrouwbaar gezondheidsnetwerk
Als geen ander biedt Pantein we een breed palet aan zorg dichtbij huis. Zorg die goed aansluit bij het dagelijks leven van mensen. Dit palet vullen we aan met de expertise van anderen. Samen met anderen willen we dichtbij huis een krachtig en betrouwbaar gezondheidsnetwerk bieden dat waarde toevoegt aan het dagelijks leven van mensen. Een goede samenwerking tussen mensen vormt daarin de sleutel voor succes.

Zorg is geen doel op zich
Goede zorg bieden is ons vak maar zorgverlenen is geen doel op zich. Zorg zien we als hulpmiddel om mensen in hun kracht te zetten. Wij kijken bij de zorg die we verlenen vanuit dit perspectief. We zijn er als het nodig is en trekken ons terug als het kan of als anderen meer kunnen betekenen gezien hun expertise. Daarbij zetten we in op een sterk netwerk in de wijk, rondom de klant, bestaande uit het informele netwerk aangevuld met professionals waar dat nodig is.

Actief luisteren
We kunnen ons werk het beste uitvoeren als we actief luisteren naar de klant en vragen wat hij/zij nodig heeft. Daarbij hebben we niet alleen oog voor zijn/haar fysieke situatie maar kijken we vooral naar de hele mens, in feit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Wat iemand nodig heeft, hangt immers sterk af van zijn persoonlijke situatie en voorkeuren. Als we in staat zijn om die situatie in ogenschouw te nemen, dan kunnen we het beste bijdragen aan gezondheid en vitaliteit van de mensen in de regio. Zo kunnen we meer mogelijk maken en meer voor elkaar betekenen.

Naar begin